Är kvalitet ett (köns)neutralt begrepp. Rapport från ett seminarium

Teaterbiennalen i Umeaå och Skellefteå i maj 2005 hölls för, av
och med 1 200 teaterverksamma och teaterintressenter. Kom-
mittén för jämställdhet inom scenkonstområdet medverkade
genom att bland annat arrangera seminariet Är kvalitet ett
(köns)neutralt begrepp? Journalisten och genusvetaren Vanja
Hermele som var seminariets moderator rapporterar.

Continue reading “Är kvalitet ett (köns)neutralt begrepp. Rapport från ett seminarium”

Magisteruppsatsen: Teaterchef och grindvakt

Magisteruppsats, framlagd vid Stockholms universitet, genusvetenskapliga institutionen. Handlar om två stockholmsteatrars teaterchefer, Staffan Valdemar Holm och Benny Fredriksson, och deras policy och praktik för att nå kvalitet och motverka jämställdhet och/eller mångfald.

Har fått fina recensioner! I Expressen skrev Johan Hilton om uppsatsen.

“I en utmärkt magisteruppsats av Vanja Hermele – nyligen framlagd på Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet – näckas Staffan Valdemar Holm totalt på argument. I en av Hermeles sällsynt vassa intervjuer snärjer han in sig i den ena ogenomtänkta förklaringen till varför Dramaten är så kass på jämställdhet efter den andra. Som att orsaken till att det spelas så få, av kvinnor författade, pjäser beror på att kvinnor i högre utsträckning koncentrerar sig på dagsaktuella ämnen, medan “de stora existentiella frågorna fortfarande tillhör den manliga sfären”.”

Teaterchef och gatekeeper. Konsten att kanonisera med begreppet kvalitet.

Det är synd om filmkonsulenterna

Stackars Marianne Ahrne. Under sitt första år som långfilmskonsulent har hon fördelat stödet sämst av alla. Drygt 48 miljoner kronor till 14 män men bara en miljon kronor till en enda kvinna. I Filmkonst nr 92 försöker Ahrne förklara sig med att kvinnor kanske ändå inte vill göra film. Hon säger: den kvinnliga arbetsledaren/regissören blir averotiserad. Det kan ibland vara svårt att ta.
Continue reading “Det är synd om filmkonsulenterna”