Magisteruppsatsen: Teaterchef och grindvakt

Magisteruppsats, framlagd vid Stockholms universitet, genusvetenskapliga institutionen. Handlar om två stockholmsteatrars teaterchefer, Staffan Valdemar Holm och Benny Fredriksson, och deras policy och praktik för att nå kvalitet och motverka jämställdhet och/eller mångfald.

Har fått fina recensioner! I Expressen skrev Johan Hilton om uppsatsen.

“I en utmärkt magisteruppsats av Vanja Hermele – nyligen framlagd på Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet – näckas Staffan Valdemar Holm totalt på argument. I en av Hermeles sällsynt vassa intervjuer snärjer han in sig i den ena ogenomtänkta förklaringen till varför Dramaten är så kass på jämställdhet efter den andra. Som att orsaken till att det spelas så få, av kvinnor författade, pjäser beror på att kvinnor i högre utsträckning koncentrerar sig på dagsaktuella ämnen, medan “de stora existentiella frågorna fortfarande tillhör den manliga sfären”.”

Teaterchef och gatekeeper. Konsten att kanonisera med begreppet kvalitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: