CV

image001

Vanja Hermele är doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet, journalist, föreläsare och författare och har skrivit följande publikationer:

Kulturens tio år. Forskarrapport till Jämställdhetsutredningen U2014:06 (2015), kulturfältets utveckling gentemot jämställdhet och mångfald de senaste tio år sedan analyserades.

Bland förebilder och föreställningar. Jämställdhetsarbete på kulturområdet (2014), utvärdering av regeringens jämställdhetssatsningar 2011-2014, på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys.

In som ett lamm, ut som en tigrinna (roman), 2012, skönlitterär debut om makt och människor, utgiven på Natur och Kultur.

Regionalisering och jämställdheten, (2010).
På uppdrag av Konstnärernas Riksorganisation (KRO) undersökte jag och skrev en rapport där jag bedömde i vilken grad KRO:s jämställdhetsarbete skulle berikas eller försvåras av att regionaliseras. Till grund för min analys låg fyra Open Space-seminarier anordnade i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö samt intervjuer och egen tankeverksamhet.

Konsten så funkar det (inte), (2009).
Konsten så funkar det (inte) är undersökningen av bildkonsten och jämställdheten. Ett antal intervjuer varvas med statistik och teori. Intervjuerna visar tydligt att kvinnor och män har olika erfarenheter av att vara verksamma inom konstfältet – och skilda uppfattningar om jämställdhetsnivån där. Undersökningen gjordes på uppdrag av Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), med stöd av Ungdomsstyrelsen.

På spaning efter jämställdhet, (2008).
Skriven på uppdrag av Svensk Teaterunion och Svenska ITI i vilken den kompletta jämställdhetsstatistiken över svensk scenkonst 2007 analyseras och kommenteras av mig.

I väntan på vadå? Teaterförbundets guide till jämställdhet, (2007).
Här undersöks scenkonsten ur jämställdhetsperspektiv. Intervjuer, statistik och teori varvas med min analys. Jag försöker demontera de tankefigurer och idéer som – medvetet eller omedvetet – hindrar scenkonsten från att bli jämställd. Boken skrevs på uppdrag av Teaterförbundet och gavs ut av Premiss förlag. I boken skrev också ombudsman Nina Stone ett avslutande kapitel om fackets roll och medlemmarnas möjligheter att verka tillsammans med facket för jämställdhet.

Teaterchef och gatekeeper. Konsten att kanonisera med begreppet konstnärlig kvalitet, (2006). Min masteruppsats om hur Stockholm stadsteater och Kungliga Dramatiska teatern arbetar med konstnärlig kvalitet som en gate-keeper gentemot jämställdhet och mångfald. Uppsatsen vann JämOs uppsatspris för uppsats om jämställdhet.

Hur svårt kan det vara? filmbranschen, jämställdheten och demokratin, (2004).
Utifrån ett antal intervjuer och statistiken över hur det statliga filmstödets fördelades analyseras filmkonsten och jämställdheten. Boken var ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och tidningen Filmkonst.

Män, män, män och en och annan kvinna, (2002).
Jämställdheten i filmbranschen undersöktes, på uppdrag av Svenska Filminstitutet. Statistik, intervjuer och teori.

Hjärnsläpp – bang om biologism, (2002).
Tillsammans med Bangs chefredaktörer Ulrika Westerlund och Karin Ekman gjorde vi Bangs första antologi, Hjärnsläpp – Bang om biologism. Författare var bland andra Anne Fausto Sterling, Ulrika Lorentzi, Elina Grandin, Jens Rydberg. Utgiven på Bang förlag, som startades för detta ändamål.

Antologier

Framtiden är nu, 2010 (red. Sven Nilsson och Tobias Nielsén), Volante förlag. Mitt kapitel diskuterar jämställdheten, kulturen och kulturpolitiken år 2040. I år fyllde jämställdhetslagen trettio år, hur ser det ut om ytterligare trettio?

2000-talets första teaterdecennium, 2010.(red. Ylva Lagercrantz och Jenny Aschenbrenner.) Antologi om scenkonst från scenkonsttidningen nummer.se. Mitt bidrag: ”23 minuter och 26 sekunder” var en betraktelse över den ibland komiska respons jämställdhetskritik kan få.

News from Swedish Theatre, 2010. (red. Ann Sofi Nilsson). På uppdrag av Svensk Teaterunion och Svenska ITI analyseras och jämförs den kompletta jämställdhetsstatistiken över svensk scenkonst åren 2007, 2008 och 2009. Jag skriver texten som analyserar siffrorna.

Ful, the book, feministisk analys och queer kultur, 2009, (red. Nasim Aghili, Anneli Carnelid, Helena Lindblom.) Mitt bidrag: ”Vad hindrar konsten från att bli jämställd?” raddar upp de fem vanligaste argumenten som används medvetet eller omedvetet för att hindra en jämställd utveckling av konsten.

Formhantverk, fortsättningsboken. praktik och reflektion, 2008, (red. Zandra Ahl och Päivi Ernkvist.) Mitt kapitel ”Äntligen hämmad!” analyserar pressmottagandet av kvinnors skapande. Till grund för analysen var tidningsurklipp och recensioner rörande hantverksutställningar de senaste åttio åren.

SOU: 2006:42, Plats på scen. Jag skrev texten ”Är kvalitet ett (köns)neutralt begrepp? Rapport från ett seminarium.” där jag sammanfattade en av de många heta debatter som kommittén för jämställd scenkonst arrangerade. Detta ägde rum på Teaterbiennalen i Umeå, jag var också moderator för samtalet. Medverkande på scen var Birgitta Englin, Gertrud Larsson, Daniela Kullman med flera.

Föreläsningar och framträdanden

A -J

Acusticum, Akademin Valand, Almedalsbiblioteket, Beckmans School of Design, Belarusiska författarförbundet i Minsk, Berwaldhallen, Bok- och Biblioteksmässan, Borås Textilmuseum, Botkyrka Konsthall, DEA-föreningen, Den ambulerande konsthallen, Desken, Desken Verket, Dramalabbet, Dramatiska institutet, Galleri Syster, Göteborg kulturförvaltning, Göteborg filmfestival, Högkvarteret i Stockholm, Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, Malmö och Stockholm, Göteborgs universitet, Historiska museet, Inkonst, International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), Journalistik och Forskning på Kalmar Högskola, Judiska seniorklubben,

K – R

Kulturhuset, Kungliga Dramatiska Teatern: Elverket, Kungliga konsthögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Kulturstrategiska avdelningen på Stockholm stad, Kulturverkstan i Göteborg, Konsthall C, Konstnärernas Riksorganisation, Konstmuseet i Skövde, Konstnärshuset i Stockholm, Konstskolan i Visby, Kulturförvaltningen Västra Götalandregionen, Kulturlyftet, Limmud, Lilith Performance Studio i Malmö, Malmö stadsteater, Miljöpartiet, Moderna museet i Stockholm, Move Over – feministisk festival, Musikalliansen, Nordic Textile Art i Borås, Nyckelviksskolan, Pusterviksteatern i Göteborg, Riksteatern i Hallunda

S – Ö

Skulptörförbundet, Statens musikverk, Stockholms filmfestival, Stockholm Läns Blåsorkester, Stockholm Dramatiska Högskola, Stockholm Sound, Stockholm stad, Stockholms universitet, Stora teatern, Svenska Filminstitutet, Svenska Konstnärers Förening, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges radio, Sveriges regissörer, Sveriges television, Sveriges universitetslärarförbund, Swedish Jazz Festival i Luleå, Statens Musikverk, Teater Brunnsgatan Fyra, Teaterförbundet i Stockholm, Tumba bibliotek, Women in Swedish Perfoming Art (WISP), Women in Film and Television (WIFT), Umeå Jazzfestival, Umeå kulturhuvudstad 2014, Umeå universitet, UngKultur Göteborg, Utbildningsradion, Västra Götalandsregionens Kulturkonferens, WISP Malmö, WISP Stockholm: Studiecirkel med Vanja Hermele, Örebro Länsmuseum, Österlenskolan

Övriga engagemang

Vikarierande chefredaktör för tidningen Bangs 20årsjubileumsnummer tillsammans med Lawen Mohtadi, 1/2011.

Vikarierande chefredaktör för tidningen Bang nr 2/2012, tillsammans med Trifa Shakely.

Forskning pågår med Vanja Hermele, Modernautställningen 2010/2011. Under tre tisdagseftermiddagar flyttade jag min verksamhet till föreningen JA!s verk för att bedriva feministisk forskning på plats på Moderna museet. Genomdeltagande observationer och semistrukturerade intervjuer undersökte jag inställningar, idéer och tankar om feministisk aktivitet i konsten idag.

I väntan på vadå? gjordes till dramatik 2009 och har under 2010 varit en pjäs som spelats på teaterhögskolan i Malmö, på Teater Scenario i Stockholm, på Riksteatern i Hallunda, på Pride i Stockholm, på Dalateatern i Dalarna och på Stockholm stadsteater.

Konsten så funkar det (inte) inspirerade tillsammans med Maja Lundgrens Myggor och tigrar och Sara Stridsberg till ett textverk på Galleri Krets i Malmö av konstnären Jenny Grönvall, Ellen Suneson och Julia Björnberg, visades sommaren 2010 i Malmö och under sommaren 2011 på Studio 44 i Stockholm.

Ingår i tidskriften Bangs redaktionsråd sedan 2011.

Utbildning

1997, Poppius Journalisthögskola

2006, Masterexamen i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Magisteruppsatsen Teaterchef och gatekeeper. Konsten att kanonisera med begreppet konstnärlig kvalitet vann JämO:s pris Årets uppsats.

Artiklar i urval

A – C

Arena: Konsten är en sanning, Neutralitetspolitik,  Konsten är fri, länge leve konsten, Hur ska vänstern tänka? Bang: Vägs ände, Introduktion till Bangs 20årsjubileum, Här finns det erotik!, Mannen, myten, geniet. City: Jag ville inte prata om det, Allt du behöver veta om sextrakasserier, Operans balettchef tar Time-Out, Kommentar: Operan,  Kulturproppen, Välkommen till Gubbön,  Looking for självkänsla nu, ETC: Nöjespanelen februari månad.

D – O

Dagens Nyheter: Stolthet och fördomar,  Mabuhai, Filipinos!,100 procent manligt!, Dramaten gynnar vita män, Kvalitet, vad är det? Expressen: Hej då mansstyp! Film & TV: Fast i smeten, Sista tangon Mångkulturåret: Bra konst – eller mångfald Newsmill: En rädd värld, Tillbaka under matta,

P – Ö

ST-PRESS: Jämställdhetströsklar, TEATERRUMMET: Efter HONOM OBS i P1: Mästare på jämställdhet, Gösta och Görel, Fult ord i tiden: biologiskt äktenskap, Kulturellt systemskifte, Feministisk utopi,

Radio
Från vikariatet på Sveriges Radio, Flipper, P3, 2005
Intro
Normer på export
[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/voyager1.mp3%5D
Andy Candy
[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/03-andy1.mp3%5D
Sexistisk konstkritik under all kritik
[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/04-sexistisk-konstkritik1.mp3%5D
70talet – humor i homorörelsen
[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/05-70talets-homororelse1.mp3%5D
Så kom 80-talet
[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/06-80talets-homororelse1.mp3%5D
Sex, våld och videofilmer
[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/07-sex-och-vald1.mp3%5D
Likstädaren Dennis

[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/08-likstadaren1.mp3%5D

Enkät om prostitution
[audio:https://hermele.se/wp-content/uploads/2007/09/09-enkat-om-prostitution1.mp3%5D

Några recensioner

Konsten – så funkar det (inte) recenseras här i Aftonbladet, jag intervjuas  här i Svenska Dagbladet, Konsten – så funkar det (inte) recenseras här i Svenska Dagbladet, I väntan på vadå recenseras här i Dagens Nyheter, I väntan på vadå recenseras här i nummer.se, I väntan på vadå recenseras här i Sveriges radios P1, Kulturradion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s