Vanja Hermele i Föreningen JA!s verk på Moderna Museet

Hej föreningen JA!

Kul att ni ska vara med på Modernautställningen. Här kommer några citat om konst och jämställdhet. Vi hörs, Vanja Hermele

Närmre 60 procent av männen i enkätundersökningen Konstnärers villkor anser att bildkonsten är jämställd. 72 procent av kvinnorna svarade ”Nej” på samma fråga.

Enkäten Konstnärers villkor utförd av KRO och KIF, 2009

Tack för din förfrågan. Våra utställningar har ingen genusaspekt, så tyvärr är vi nog inte rätt personer att intervjua. Våra utställningar baseras inte på någon särskild policy eller avsikt att visa något annat än just verk av en konstnär ur samlingen. Tyvärr finns inga könsperspektiv att diskutera.
Brev från privat konsthall

Vi visade 54 separatutställningar under de senaste fyra åren, varav 20 med kvinnor. I den stora salen för tillfälliga utställningar har bara män visats, det är korrekt, men vi har haft en rad större och mindre utställningar med, ofta unga och oetablerade men mycket uppmärksammade kvinnor, till exempel Nathalie Djurberg och Klara Lidén. Sådant hör också till medvetet genusarbete
Pressansvarig på statlig konstinstitution

Vi ger pengar till kultur som förhoppningsvis håller hög kvalitet, sen kan det hända att det slår ojämlikt, socialt, etniskt, genusmässigt, geografiskt. Och ska man hålla på och bara sortera de rätta plupparna, då är det inte säkert att resultatet blir så lyckat.
Kvinnlig kulturminister

Generellt ger vi de kvinnliga konstnärerna en framskjutande position – det gäller för alla de 18 salarna. Ju närmre man kommer vår tid, desto mer dominerar kvinnorna. Det är nästintill så att vi får anstränga oss för att ge akt på balansen i omvänd ordning.
Företrädare statligt konstinstitution

Svaret är, och det tror jag alla som deltar i beslutsprocessen kan intyga, att är det någon som driver jämställdhetsarbete här så är det jag. Den som först höjer rösten för en sådan sak, det är jag.
Manlig konstinstitutionschef

En period var det så att vi hade anledning att fråga oss, är det kanske någon man vi ska ställa ut?
Överintendent, privat konsthall

Globaliseringen har faktiskt motverkat tendensen till ökad jämställdhet i den internationella konstvärlden, därför att det finns en underrepresentation av kvinnliga konstnärer i Asien, Sydamerika, Afrika
Manlig konstinstitutionschef

Hej Vanja. Jag sitter just och läser din s k bok. Tyvärr blev jag inte överraskad. Jo, lite, du räknar sämre, vet mindre om konst och utställningar och framför allt är betydligt mer intellektuellt ohederlig än jag hade trott. Synd för jämställdheten.
Brev från manlig konstinstitutionschef

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: